In het Woon- en Ondersteuningscentrum kunnen volwassen personen terecht.
Zelfstandig wonen is voor hen nog te moeilijk, en zij hebben begeleiding en ondersteuning nodig bij het wonen.
Dit is een gevolg van verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen.
De werking ligt verspreid over 3 grote regio’s:

  • Pajottenland

De Ketelberg Pamel
De Ketelberg Lennik
De Ketelberg - Beschermd Wonen