Waaier van dienstverlening

We geloven dat kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap recht hebben op een (h)echte plaats in de samenleving. Dit kan ondermeer door kleine woon- of leefgroepen zo maximaal mogelijk in te planten in de ons omliggende woonkernen. Kinderen die een grotere bescherming en medische verzorging behoeven, blijven meestal centraal gehuisvest in de paviljoenen nabij het hoofdgebouw. En dat ook dit verhaal nooit af is, is wel duidelijk…

Voor elk kind en zijn gezin wordt een ondersteuningspakket-op-maat samengesteld.

Een greep uit bijzondere ondersteuningsvormen :

 • Intensieve medische en paramedische opvolging en begeleiding .

 • Kinderpsychiatrische opvolging .

 • Psychotherapeutische ondersteuning .

 • Dans- en bewegingstherapie .

 • Watergewenning en -therapie in rolstoelaangepast zwembad .

 • Intensieve thuisbegeleiding .

 • Dienst Persoonlijk Assistent

 • Ouderpraatgroepen .

 • Vorming van jongeren .

 • Inclusieve én doelgroepaangepaste vrijetijdsbesteding (hobbyclubs) en vakantieactiviteiten (kampen, reizen, grabbelweken, …) .

 • Boerderijproject .

 • Broer- en zussenwerking .

 • Aanpassingsdienst voor individuele materiële bijstand en hulpmiddelen .

 • Tijdelijk dagbestedingsproject, voor gasten die tijdelijk of ten dele niet naar school kunnen .

 • Steundienst in acute crisissituaties.

 • Vormingsdienst voor ouders .

Voor de volwassenen zijn er verschillende woon- en ondersteunings mogelijkheden.