Woon- en ondersteuningcentrum

Het Woon- en Ondersteuningscentrum heeft zijn eigen gebruikersraad. Hierin zitten vertegenwoordigers van De Ketelberg, Ter Linde en cliënten uit beschermd wonen. Er zijn ook twee plaatsen voorbehouden voor voogden, die de verlengd minderjarige cliënten kunnen vertegenwoordigen. De leden van de gebruikersraad worden gecoacht en ondersteund door een vormingswerker van vzw Het Grote Plein. We kiezen voor ondersteuning door een externe dienst om het coachen zo objectief en onbevangen mogelijk te laten verlopen. De ondersteuning richt zich enerzijds op het vergadergebeuren zelf, en anderzijds op de inhoud van de te bespreken thema’s. Elke vergadering wordt vooraf door de leden met hun coach grondig voorbereid. Zij komen hiertoe tweemaal samen. De thema’s die er besproken worden overstijgen het puur individuele belang, en belangen minstens een beperkte cliëntengroep aan. Er zijn ook terugkomende of wettelijk verplichte thema’s, zoals de tevredenheidstoetsing of de financiële informatie. De agenda en het verslag worden op maat van de leden van de gebruikersraad opgesteld. Via de bewonersvergaderingen in de verschillende huizen gaat de informatie verder door naar de individuele cliënten en bewoners.

Verslagen gebruikersraad:

-