Tot voor enkele jaren was het zorgaanbod voor nederlandstalige volwassenen met een mentale handicap nauwelijks uitgebouwd. Sedert 1990 biedt de Boei woongelegenheid voor personen met een mentale handicap te Brussel. Voor mensen die echter meer ondersteuning in hun dagelijks leven nodig hadden dan Begeleid Wonen, was er echter geen aanbod. Daarom werkt Ter Linde sedert 2004 nauw samen met vzw CAD, deelwerking de Boei. Binnen deze samenwerking is BESCHERMD WONEN opgestart en wordt deze intensievere ambulante ondersteuningsvorm steeds verder uitgebouwd. Naast het begeleidingsaanbod is er ook een dagbestedingsaanbod voor de mensen uit Beschermd Wonen, de Boei of Ter Linde Anderlecht die tijdelijk of definitief niet meer kunnen werken.