Samenwerkingspartners

Het realiseren van onze opdracht doen we niet alleen! We werken actief mee aan de uitbouw van een regionaal netwerk van dienstverlening. Samen met verschillende centra en voorzieningen uit de regio is het onze taak ervoor te zorgen dat geen enkele zorgvraag van personen met een handicap door de mazen van het net glipt. Waar nodig wordt samengewerkt met gespecialiseerde therapeutische centra of klinieken. Vanuit solidariteit stellen we onze deskundigheid in uitwisseling ter beschikking van partners uit binnen- en buitenland. Zo werken we reeds jaren samen met een Bulgaarse oudervereniging om de ombouw van een grootschalig instituut naar een kleinschalig en inclusief woon- en dagbegeleidingscentrum mee te ondersteunen.