In voetsporen dragen we zorg

 

In voetsporen dragen we zorg:

- als ambulante begeleidingsdienst ]Tussenin[
voor de ondersteuning van gezinnen met kinderen met een gedrags- of emotionele stoornis en/of een verstandelijke handicap (960 begeleidingen)

- als semi-internaat voor de semi-residentiële opvoeding en begeleiding van 95 kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar
- met een gedrags- of emotionele stoornis of autismespectrumstoornis
- met een matig tot zwaar verstandelijke handicap, al dan niet in combinatie met een gedrags- of emotionele stoornis of autismespectrumstoornis
- met een zwaar mentale of meervoudige handicap

- als kortverblijf De Luwte voor kortdurende opvang van 6 kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een matig, ernstig tot zwaar verstandelijke en/of meervoudige handicap

- als logeerverblijf voor kortdurende opvang van kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap in de leef- of woongroepen – maximum 520 logeerdagen

- als internaat voor de residentiële opvoeding en begeleiding van 151 kinderen en jongeren van 2,5 tot 21 jaar
- met een gedrags- of emotionele stoornis of autismespectrumstoornis
- met een licht, matig tot zwaar verstandelijke handicap, al dan niet in combinatie met een gedrags- of emotionele stoornis of autismespectrumstoornis

-  als woon- en ondersteuningscentrum en projecten beschermd wonen (vanaf 2011 dienst inclusieve ondersteuning) voor 82 werkbekwame volwassenen met een handicap

-  in de ondersteuning van zorgvragers met een persoonsgebonden budget (PAB, PGB)


Partner in groei voor meer dan 350 kinderen, jongeren en volwassenen….

(*) toestand 01.09.2010