Meer dan 75 jaar

Op 27 oktober 1930 startten de Zusters Franciscanessen met een school voor buitengewoon lager onderwijs in internaatsverband voor meisjes met een mentale handicap.
Al vlug bleek dit te beantwoorden aan een grote nood. Jaarlijks moest er verbouwd en bijgebouwd worden.

In 1965 konden meisjes voortaan ook terecht in het buitengewoon secundair onderwijs. In de jaren zeventig kwam er een semi-internaat bij en vanaf 1982 zette het centrum zijn deuren open voor jongens én externen.

Op vraag van de ouders uit de regio werd in 1984 het initiatief genomen om een dagverblijf op te starten voor kinderen en jongeren met een ernstig meervoudige handicap. Datzelfde jaar werd ook De Ketelberg geopend, het eerste tehuis voor werkbekwame volwassenen met een mentale handicap. Andere tehuizen en projecten voor beschermd wonen volgden doorheen de jaren.

De jongste initiatieven zijn de opstart van het semi-internaat Aquarel, ]Tussenin[, een autonome dienst voor ambulante gezinsbegeleiding, het kortverblijf De Luwte en het dagverblijf ‘t Hoekhuis op de campus van het ziekenhuis Inkendaal te Vlezenbeek.