Erkend door het Vlaams Agentschap

Erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap:

 • als ambulante begeleidingsdienst ]Tussenin[
  voor de ondersteuning van gezinnen met kinderen met een emotionele en gedragsstoornis en/of een mentale handicap (1000 begeleidingen)
 • als semi-internaat voor de semi-residentiële opvoeding en begeleiding van 95 kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar
  - met een emotionele, gedragsstoornis of autismespectrumstoornis
  - met een matig tot ernstig mentale handicap, al dan niet in combinatie met een emotionele stoornis, gedragsstoornis of autismespectrumstoornis
  - met een zwaar mentale of meervoudige handicap
 • als kortverblijf De Luwte
  voor kortdurende opvang van 4 kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een matig, ernstig tot zwaar mentale en/of meervoudige handicap
 • als internaat voor de residentiële opvoeding en begeleiding van 151 kinderen en jongeren van 2,5 tot 21 jaar 
  - met een emotionele, gedragsstoornis of autismespectrumstoornis
  - met een licht, matig tot zwaar mentale handicap, al dan niet in combinatie met een emotionele stoornis, gedragsstoornis of autismespectrumstoornis
 • als logeerverblijf voor kortdurende opvang van kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap in leef- en woongroepen (max. 520 logeerdagen)
 • als woon- en ondersteuningscentra en projecten beschermd wonen voor 82 werkbekwame volwassenen met een handicap