Een droom van een organisatie

Gedurende de meer dan 75 jaar dat er in MPC Sint Franciscus zorg wordt gegeven aan personen met een handicap is men anders gaan kijken naar die zorg. Ook vandaag willen we op onze eigen wijze zorg geven.

Wij willen onze cliënten (*) een plaats geven in de maatschappij door hen te helpen bij het opbouwen van een eigen ondersteuningsnetwerk van vrienden, familieleden en professionelen. Omdat het leggen van contacten met anderen zeer belangrijk is hebben we gekozen voor een aantal ‘buiten’huizen, een open omgeving. Voor een aantal cliënten is deze open omgeving niet aangewezen, ze zijn meer gebaat bij een besloten geheel dat meer geborgenheid biedt of waar meer directe ondersteuning van andere diensten beschikbaar is. Een aantal cliënten verblijven op een grotere campus. In de (leef)groepen(**) wordt MPC Sint Franciscus dagdagelijks ‘waar’ gemaakt; Ze zijn niet alleen een deel van het MPC, ze zijn het MPC zelf!

We willen de organisatie zien als een netwerk van (leef)groepen die vertrekken vanuit een gezamenlijk visie op zorg voor personen met een handicap. In het netwerk draagt ieder, naast de eigen verantwoordelijkheid, zorg voor het geheel van de organisatie. In het netwerk kunnen (leef)groepen van elkaar leren en elkaar ondersteunen. Een aantal ideeën worden samen uitgewerkt met organisaties die dezelfde interesses hebben.

Cliënten of familieleden die vragen hebben over de zorg die we bieden kunnen hiervoor terecht op de plaats waar de zorg gegeven wordt. Onze medewerkers zijn in staat om op een verantwoorde manier om te gaan met die vragen. De (leef)groepen hebben hierin een grote zelfstandigheid en ondersteund door de stafleden en andere ondersteunende diensten kunnen ze groeien in die autonomie.

De organisatie wil haar medewerkers behandelen zoals ze hoopt dat de medewerkers de cliënten behandelen. We geloven in de groeikracht van medewerkers zodat ze zich kunnen blijven aanpassen aan de veranderende zorgvragen. Net zoals met de cliënten zullen we met hen telkens opnieuw beginnen, kijken hoe we verder samen op weg kunnen. Toch houden we rekening met de grenzen aan groeimogelijkheden van medewerkers.

We willen voortdurend de dialoog aangaan met alle medewerkers over de kijk op zorg, de waarden en de uitgangspunten van waaruit we werken. Deze gezamenlijke gedragen visie op zorg voor personen met een handicap is het bindmiddel in onze organisatie en tegelijk de start van het zorgproject dat elke (leef)groep schreef. Van daaruit kunnen medewerkers mee antwoorden zoeken op vragen van de cliënten. De dialoog met de cliënten wordt door de medewerkers gevoerd vanuit hun professioneel handelen. In de dialoog wordt samen met hen bekeken of ons professioneel advies al dan niet gevolgd wordt en hoe we de cliënten kunnen ondersteunen bij hun keuze.

Elk zorgproject geeft weer op welke unieke wijze men in de (leef)groep zorg geeft. We willen deze verschillen koesteren als een grote meerwaarde. Medewerkers kunnen elkaar aanvullen wanneer ze voldoende verschillend zijn van elkaar. Dit kunnen we slechts bereiken wanneer we voldoende aandacht schenken aan de persoonlijke (levens)visie van onze medewerkers.

MPC Sint Franciscus wil rekening houden met wat de maatschappij van de organisatie verwacht. Mensen uit ander culturen zijn welkom. Vanuit onze Christelijk, Franciscaanse traditie willen we actief bewerkstelligen dat deze mensen zich thuis voelen, dat ze hun cultuur, religie kunnen binnen brengen als een verrijking voor de hele organisatie.

We willen cliënten en medewerkers aanzetten om zorgvuldig om te gaan met het milieu. Zorg voor de omgeving is zorg voor de toekomst.

 

(*) cliënten: staat voor gasten, bewoners, cliënten, ouders of familie.

(**) (leef)groep: staat voor leefgroep, woongroep, beschermd wonen