Mensen die bij ouders of familie wonen, of zelfstandig wonen, kunnen om allerlei redenen nood hebben aan tijdelijke woonopvang. Zij kunnen hiervoor gebruik maken van de logeermogelijkheid in Ter Linde of De Ketelberg.

Zij moeten hiervoor wel ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap.

Zij moeten ook aansluiten bij onze doelgroep; dit zijn volwassenen met een lichte of matige verstandelijke handicap. Bij voorkeur hebben zij een dagbesteding.

Men kan per jaar hoogstens 30 dagen in een tehuis logeren, zelfs als men in verschillende tehuizen gaat logeren.

Zowel in De Ketelberg als in Ter Linde beschikken we over 1 logeerkamer. Dit is een eenpersoonskamer.

Tijdens het logeren kan de cliënt gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimtes en het gemeenschappelijk sanitair. Wij bieden ook dagelijkse maaltijden, ondersteuning bij dagdagelijkse activiteiten. De cliënt kan ook aansluiten bij groepsactiviteiten.

Hij zal ook beperkt ingeschakeld worden bij huishoudelijke taken.

Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.

Tijdens een logeerperiode kunnen wij geen uitgebreide psycho-sociale ondersteuning of administratieve en financiële begeleiding bieden.

Bij voorkeur is er een contactpersoon met wie we voor bepaalde zaken kunnen overleggen en afspraken maken.

Wie wil komen logeren, kan hiervoor contact nemen met de coördinator van De Ketelberg of van Ter Linde. Rekening houdend met de planning en de omstandigheden in het tehuis, krijgt men een antwoord.

Er is evenwel zowel in Ter Linde als in De Ketelberg maar 1 logeerkamer, en het totaal aantal logeerdagen is beperkt.

Wanneer de omstandigheden het toelaten, kan er vrij vlug op een vraag ingegaan worden.

Voor het logeren wordt een bijdrage gevraagd overeenkomstig de richtlijnen van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap.

Voor logeerdagen wordt evenwel geen rekening gehouden met een “gewaarborgd zakgeld”.