Kwaliteitshandboek

Kwaliteitshandboek MPC Sint Franciscus

 

INLEIDING

1.2. aanbod van MPC Sint Franciscus.

KWALITEITSBELEID

2.1. opdrachtverklaring, visie…van het MPC Sint Franciscus

2.2. sectoriele minimale kwaliteitseisen (SMK).

2.3. toelating tot verificatie en evaluatie door de overheid

2.4. waar zijn de smk’s te vinden?

KWALITEITSPLANNING

3.1. hoe ontstaat de kwaliteitsplanning

3.2. kwaliteitsplanning 2008

KWALITEITSSTRUCTUUR

4.1.1 organigram

4.1.2 toelichting bij het organigram

4.2. verantwoordelijke voor het kwaliteitsbeleid

4.3. interne overlegorganen

4.4. deelname aan extern overleg

4.5. middelen

PROCEDURES

4.6.1.a. intake minderjarigen internaat semi-internaat

4.6.1.b. intake kortverblijf

4.6.1.c. intake woon- en ondersteuningscentrum

4.6.1.d. intake semi-internaat kleuters

4.6.1.e. intake ambulante dienst

4.6.1.f. intake semi-internaat aquarel

4.6.1.g. intake logeren

 

4.6.2.a. opstellen, bijsturen, evalueren handelingsplannen minderjarigen

4.6.2.b. opstellen, bijsturen, evalueren handelingsplannen ’t wijland / hoekhuis

4.6.2.c. opstellen, bijsturen, evalueren handelingsplannen kleuters

4.6.2.d. opstellen, bijsturen, evalueren begeleidingsplannen woon- en ondersteunings centrum.

4.6.2.e. opstellen, bijsturen, evalueren handelingsplannen kortverblijf.

 

4.6.4.a. beëindigen hulp en dienstverlening (semi)internaat, kortverblijf

4.6.4.b. beëindigen hulp en dienstverlening woon en ondersteunings centrum

 

4.6.5.a. collectieve inspraak

 

4.6.6. a toetsen tevredenheid minderjarigen

4.6.6. b toetsen tevredenheid woon- en ondersteuningscentrum

 

4.6.7. afhandelen van klachten

 

4.6.8. a. corrigerende en preventieve maatregelen. Minderjarigen

4.6.8. b. corrigerende en preventieve maatregelen. Woon- en ondersteuningscentrum

 

4.6.9.a. werven en selecteren personeel. Minderjarigen

4.6.9.b. werven en selecteren personeel. Woon en ondersteuningscentrum.

 

4.6.10. vorming en training personeel

4.6.11. ondersteuning en evaluatie van personeel

4.6.12. periodiek evaluatie ingezette middelen

4.6.13. beheren documenten kwaliteits handboek

4.6.14. plannen en implementeren van kwaliteits audits

4.6.15. beoordelen kwaliteitshandboek door de directie

 

4.6.16. a detecteren en reageren op geweld en misbruik. Minderjarigen

4.6.17. b detecteren en reageren op geweld en misbruik. Woon- en ondersteuningscentrum.